Zorggroep CHRONOS – Huisartsenpraktijk Heusden – Oud-Heusden
Header afbeelding
Kasteellaan 28/29 5156 CJ Oud-Heusden Tel:0416-661250

Zorggroep CHRONOS

Uw huisarts maakt deel uit van zorggroep CHRONOS. Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners.  Dit samenwerkingsverband is speciaal voor mensen met een chronische ziekte zoals Diabetes Mellitus, COPD, Astma, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en hart- en/of vaatziekten; samengevat onder de noemer CVRM. (Cardio Vasculair Risico Management).

In nauw overleg met u stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele zorgplan’.

Voordelen van deze aanpak zijn voor de patiënt o.a. meer betrokkenheid van patiënt en zorgverleners onderling, gezondheidswinst voor de patiënt door betere afstemming, betere therapietrouw en opvolging van adviezen. 
Voor de zorgverleners betekent de aanpak o.a. optimale onderlinge afstemming van alle hulpverleners die bij de zorg betrokken zijn, verbreding en verdieping van specialistische kennis in de eerste lijn. 
De  praktijkverpleegkundige is de spil in het ketenprogramma, de huisarts is medisch eindverantwoordelijk.

Wilt u meer weten over de zorggroep, neem dan een kijkje op de website van Chronos; Onder het kopje “patiënteninfo” vindt u meer informatie.

Klik hier voor meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over de zorggroep of over de behandeling, neem dan gerust contact op met uw huisarts of praktijkverpleegkundige.