Medische verklaringen en keuringen – Huisartsenpraktijk Heusden – Oud-Heusden
Header afbeelding
Kasteellaan 28/29 5156 CJ Oud-Heusden Tel:0416-661250

Medische verklaringen en keuringen

Het is in Nederland de huisarts, als behandelend arts, niet toegestaan om verklaringen af te geven omtrent ziekte en/of gezondheid van zijn eigen patiënten (reisannulering, examen verhindering etc.).
Degene die om de verklaring vraagt moet in eerste instantie genoegen nemen met de verklaring van de betrokkene zelf. Indien dit niet voldoende is zal een onafhankelijk arts moeten worden ingeschakeld. Dit niet vanwege het medisch beroepsgeheim, maar vanwege optimale arts-patiënt relatie.

Klik hier om het briefje te dowloaden.

Wij verrichten geen keuringen voor patiënten. In voorkomende gevallen dient u met een arts uit een andere praktijk of GGD af te spreken.