Aanvragen van hulp – Huisartsenpraktijk Heusden – Oud-Heusden
Header afbeelding
Kasteellaan 28/29 5156 CJ Oud-Heusden Tel:0416-661250

Aanvragen van hulp

BIJEEN HEUSDEN

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, jeugd of werk?

U kunt gewoon aankloppen op plaatsen waar u dat altijd al deed. Bijvoorbeeld bij uw huisarts, het consultatiebureau of Baanbrekers. Als de situatie daar om vraagt schakelen zij Bijeen in, het sociaal team van de gemeente Heusden. Een medewerker van Bijeen gaat dan met u in gesprek tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek.

Samen met de medewerker van Bijeen komt u tot een passende aanpak. Is er sprake van meerdere problemen, dan worden die gezamenlijk aangepakt. zo ontstaat een plan dat past bij uw specifieke situatie. Bovendien heeft u slechts één aanspreekpunt; Bijeen.

Bijeen Heusden is het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden zorgt voor de uitvoering van alle taken op het terrein van zorg, jeugd en werk. Het sociaal team van Bijeen is al enige tijd actief. De leden van het team zijn afkomstig van verschillende organisaties en hebben ieder hun specialisme. Zo treft u er een opbouwwerker, een zorgconsulent, een maatschappelijk werker, een jeugdhulpverlener, een Wmo-consulent, een cliëntondersteuner en iemand die deskundig is op het gebied van werk en inkomen. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Bij het zoeken naar de beste oplossing kijken ze eerst wat u eventueel zelf kunt en wie uit uw directe omgeving kan helpen. Als het nodig is, regelt Bijeen professionele ondersteuning. Op die manier zorgen ze ervoor dat u zelf de regie over uw leven behoudt.

Voor meer informatie over Bijeen, klik hier.

STICHTING MODUS

Stichting Modus is het steunpunt voor mantelzorgers en ouderen in de gemeente Heusden. Modus is werkzaam op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij bieden informatie en advies aan de doelgroepen via voorlichtingsbijeenkomsten, informatiemateriaal, telefonische spreekuren en inloopspreekuren.

Enkele specifieke taken van de stichting zijn: – ouderen ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen – op vraag bezoeken van ouderen – ondersteunen mantelzorgers bij hun zorgtaken – organiseren van cursussen.

Voor meer informatie en taken van de stichting Modus verwijzen wij u naar hun website.

Klik hier.

THEBE THUISZORG

Het kan voorkomen dat u voor korte of langere tijd thuis verzorging of verpleging nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer u uit het ziekenhuis komt. Of het nu gaat om wondzorg, complexe verpleegkundige handelingen zoals het intraveneus toedienen van medicatie of het geven van sondevoeding, op de verpleegkundigen en verzorgenden van Thebe | Wijkverpleging kunt u altijd een beroep doen. Onze buurtteams werken overdag, ´s avonds en ´s nachts. Zo is er altijd continuïteit in zorg, ook in het weekend.

Klik hier voor meer informatie.

STEUN VOOR MANTELZORGERS

Mantelzorgers zijn belangrijk voor mensen die hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging, bij het uit bed komen, helpen bij boodschappen e.d. het doel is dat mensen zolang mogelijk de regie in eigen hand kunnen houden en zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Op de website van Samen Beter Thuis kun je snel antwoord vinden op diverse praktische vragen op het gebied van zelfstandigheid en mobiliteit waar je als mantelzorger mee kunt worstelen.  Veel antwoorden worden verduidelijkt met een instructiefilmpje.